Widzew24.pl – wszystkie newsy o Widzewie w jednym miejscu

Portal Widzew24.pl nie odpowiada za treści przekazywane na łamach ze źródeł zewnętrznych. W większości przypadków, artykuły są jedynie kumulowane na łamach Portalu, leczu ich treść zależna jest od medium docelowego. Portal nie ponosi także odpowiedzialności za treść publikowanych przez Czytelników komentarzy.

Widzew24.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne artykuły, opatrzone logo Portalu oraz zawierające zredagowany przez Redakcję tekst.

Portal Widzew24.pl nie jest prawnie powiązany zarówno z jakimikolwiek innymi mediami, a także podmiotami. Jest niezależny od klubu Widzew Łódź S.A. czy stowarzyszeń kibiców, działających przy klubie. Wszystkie zawierane w artykułach opinie są opiniami albo autora tekstu w źródle docelowym, albo opiniami Redakcji Portalu w tekstach własnych.